AKTUALIZOVANÉ: Valné zhromaždenie SZTŠ prerušené!

AKTUALIZOVANÁ SPRÁVA: Vyjadrenie k prerušeniu valného zhromaždenia dňa 7.6.2015

Na VZ SZTŠ, konaného dňa 7.6.2015 v Bratislave sa prezentovali zástupcovia klubov, ktorí zastupovali 1213 členov z celkových 1418. Po úvodných procedurálnych krokoch začala rokovacia časť prednesením správy Prezídia, ku ktorej prebehla krátka diskusia. Druhým bodom rokovania bola Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu za r. 2014. Napriek tomu, že správy o hospodárení prechádzajú každý rok postupne schvaľovacím procesom, a to najprv cez samotné Prezídium, následne kontrolou Kontrolnej komisie a v predchádzajúcich rokoch boli schválené aj na príslušných VZ - a to bez závažnejších pripomienok, stala sa zo strany niektorých členov SZTŠ až táto správa terčom kritiky a hľadania nedostatkov, a to aj spätne za roky 2011-2013.

Na základe bohatej a dlhej diskusie zúčastnených a vzhľadom na to, že sa končí funkčné obdobie súčasného vedenia SZTŠ, prítomní delegáti VZ prijali v tomto smere tieto opatrenia:

  1. VZ vytvorilo komisiu z radov členov, KK a Prezídia, ktorá vzniknutú situáciu posúdi a vydá svoje stanovisko do 31.8.2015

  2. pre vylúčenie špekulácií bude účtovníctvo posúdené súčasne aj nezávislou audítorskou spoločnosťou,

  3. SZTŠ bude naďalej vedené súčasným Prezídiom, v nezmenenom zložení.


Z horeuvedených dôvodov sa prítomní delegáti VZ rozhodli v rokovaní podľa schváleného programu nepokračovať, nakoľko až po predložení správy komisie bude možné plénom k tomu zaujať konečné stanovisko. Preto jednomyseľne hlasovaním zúčastnených delegátov bolo rokovanie VZ prerušené. S istotou môžem konštatovať, že táto situácia neohrozuje ďalšie fungovanie SZTŠ, všetky aktivity budú prebiehať v plánovanom rozsahu. Zároveň verím, že nedostatky v správe hospodára budú vysvetlené a odstránené.

Všetky neprerokované body, ako aj voľby do orgánov SZTŠ, preto budú na programe až na pokračovaní tohoto riadneho VZ, v predpokladanom termíne jeseň 2015.

Ing. Katarína Baluchová
Prezidentka SZTŠ

 


Pôvodná správa zo 7. júna 2015: Valné zhromaždenie SZTŠ bolo prerušené, a preto ani neprebehla voľba prezidenta a ďalších funkcionárov zväzu. Podľa informácií, ktoré nám poskytol vedúci súťažného úseku SZTŠ, pán Ing. Peter Ivanič, boli dôvodom na prerušenie zhromaždenia problémy súvisiace s hospodárením majetku zväzu - presnejšie s jeho vydokladovaním. Téme sa budeme ďalej venovať, pokúsime sa získať nové informácie. Sledujte nás na facebook-u aj na stránke Tancujeme.com.

Článok budeme priebežne aktualizovať!

Vyhľadávanie

Kalendár udalostí

Jún 2024
pon uto str štv pia sob ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Najbližšie podujatia

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Anketa

Ktorý tanec máte najradšej?

Facebook